प्रवेशपत्र : Admit Card


The Admit card is an important document that allows you to take the written test of any recruitment examination. We provide Admit Card Download links.


[परीक्षा: 23 जून 2024]

[परीक्षा: 27 ते 29 जून 2024]

[परीक्षा: 18 जून 2024]

[शारीरिक चाचणी: 20 जून 2024 पासून]

(UPSC IES/ISS) भारतीय आर्थिक सेवा (IES)/भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2024 प्रवेशपत्र
[परीक्षा: 21 ते 23 जून 2024]

[परीक्षा: 22 ते 23 जून 2024]

[परीक्षा: 23 जून 2024]

[परीक्षा: जून 2024]

● (NEET UG) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-2024 प्रवेशपत्र [परीक्षा: 05 मे 2024 ]

● (Indian Army) भारतीय सैन्य सामायिक प्रवेश परीक्षा 2024 (CEE 2024) [परीक्षा: २२ एप्रिल ते ०३ मे २०२४]

● (UPSC CDS) संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (CDS- I) 2024 प्रवेशपत्र [परीक्षा: २१ एप्रिल २०२४]

● (UPSC-NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)-I परीक्षा 2024 प्रवेशपत्र [परीक्षा: २१ एप्रिल २०२४]

● (ICG) भारतीय तटरक्षक दल-नाविक (GD) बॅच 02/2024 परीक्षा प्रवेशपत्र [परीक्षा: एप्रिल २०२४]

● (ISRO URSC) यूआर राव उपग्रह केंद्रात भरती परीक्षा प्रवेशपत्र [परीक्षा: 18 एप्रिल 2024]

● JEE Main (Sessions II) प्रवेशपत्र [परीक्षा: 01 ते 15 एप्रिल 2024]

● (SET) सहाय्यक प्राध्यापक राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा-2024 प्रवेशपत्र [परीक्षा: 07 एप्रिल 2024]

● MIDC महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ वेळापत्रक/ प्रवेशपत्र [ परीक्षा: 30 मार्च & 02, 03 एप्रिल 2024]

● महाराष्ट्र कारागृह विभाग गट-ड भारती २०२३ प्रवेशपत्र [परीक्षा: मार्च २०२४]

● महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी टेक्निशियन भरती 2023 प्रवेशपत्र [परीक्षा: 09&10 मार्च 2024]

● (Maha Food) अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग भरती 2024 परीक्षा जाहीर [परीक्षा: 26/27/28/29 फेब्रुवारी 2024]

● (Jalsandharan Vibhag) मृद व जलसंधारण विभाग भरती 2023 प्रवेशपत्र [परीक्षा: 20/ 21 फेब्रुवारी 2024]

● (UPSC ESE) इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा 2024 प्रवेशपत्र [परीक्षा: 18 फेब्रुवारी 2024]

● (UPSC CGS) UPSC मार्फत संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा 2024 प्रवेशपत्र [परीक्षा: 18 फेब्रुवारी 2024]

● (SSC) GD कॉन्स्टेबल मेगा भरती परीक्षा 2024 (पेपर I) प्रवेशपत्र [परीक्षा: 20 फेब्रुवारी ते 07 मार्च 2024]

● महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी भरती 2023 प्रवेशपत्र [परीक्षा: 16 फेब्रुवारी 2024]

● भारतीय हवाई दल (एअर फोर्स) - AFCAT 01/2024 प्रवेशपत्र [परीक्षा: 16 ते 18 फेब्रुवारी 2024]

● जिल्हा न्यायालय भरती 2023 प्रवेशपत्र उपलब्ध [परीक्षा: फेब्रुवारी 2024]

● सोलापूर महानगरपालिका भरती 2023 प्रवेशपत्र उपलब्ध [परीक्षा: 15 ते 17 फेब्रुवारी 2024]

● भारतीय नौदल (Indian Navy INCET) भरती 2023 प्रवेशपत्र [परीक्षा: फेब्रुवारी 2024]

● महाराष्ट्र सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती 2023 प्रवेशपत्र उपलब्ध

● CTET केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जानेवारी 2024 प्रवेशपत्र उपलब्ध (परीक्षा: 21 जानेवारी 2024)

●IBPS मार्फत स्पेशलिस्ट ऑफिसर भरती (CRP SPL-XIII)- मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र ( परीक्षा: 28 जानेवारी 2024)

● (SBI CBO) भारतीय स्टेट बँक CBO पदाच्या 5000+ जागांसाठी भरती 2023 परीक्षा प्रवेशपत्र (परीक्षा: 21 जानेवारी 2024)

● (SSB) सशस्त्र सीमा बल भरती 2023- CBT प्रवेशपत्र  (परीक्षा: 22 जानेवारी 2024)

● बँक नोट मुद्रणालय- ज्युनियर ऑफिस असिस्टंट भरती 2023 परीक्षा प्रवेशपत्र (परीक्षा: जानेवारी 2024)

● (Krushi Sevak) कृषी सेवक भरती 2023 परीक्षा प्रवेशपत्र [परीक्षा: 16 & 19 जानेवारी 2024]

● राज्य उत्पादन शुल्क दारूबंदी विभाग भरती 2023 प्रवेशपत्र [परीक्षा: 08 ते 14 जानेवारी 2024]

● SBI-ज्युनियर असोशिएट (लिपिक) भरती 2023- पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र [परीक्षा: 05 ते 12 जानेवारी 2024]

● (IBPS SO) IBPS मार्फत स्पेशलिस्ट ऑफिसर भरती (CRP SPL-XIII) - पूर्व परीक्षा 2023 प्रवेशपत्र

● (WRD) महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग भरती 2023 परीक्षा प्रवेशपत्र

● (RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँक (असिस्टंट) मुख्य परीक्षा 2023 प्रवेशपत्र

● (IB) केंद्रीय गुप्तचर विभागात SA/MTS भरती 2023 Tier-1 प्रवेशपत्र

● (AIIMS) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत 3036 ग्रुप B & C पदांची भरती परीक्षा प्रवेशपत्र

● (Delhi High Court) दिल्ली न्यायालयीन सेवा परीक्षा 2023 प्रवेशपत्र

● (Zp) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद भरती 2023 प्रवेशपत्र

●छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) महानगरपालिका भरती 2023 प्रवेशपत्र

● महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग भरती 2023 परीक्षा प्रवेशपत्र

● राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट) परीक्षा 2023 प्रवेशपत्र

● पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 प्रवेशपत्र

● महाराष्ट्र विभागीय पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) भरती 2023 प्रवेशपत्र

● आरोग्य विभाग गट-क गट-ड भरती 2023 प्रवेशपत्र

● (SBI Apprentice) भारतीय स्टेट बँक ‘अप्रेंटिस’ 6100 जागा भरती 2023 प्रवेशपत्र

● महाराष्ट्र राज्य नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग - शिपाई भरती 2023 परीक्षा प्रवेशपत्र

● बँक नोट मुद्रणालयात 111 जागांसाठी भरती परीक्षा प्रवेशपत्र

●SSC मार्फत दिल्ली पोलीस दल - कॉन्स्टेबल भरती पेपर I परीक्षा प्रवेशपत्र 

● महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती 2023 परीक्षा वेळापत्रक

● IBPS मार्फत ‘PO/MT’ पदांच्या 3049 जागांसाठी भरती (CRP- PO/MT-XIII) मुख्य परीक्षा 

● भारतीय स्टेट बँकेत 2000 जागांसाठी (SBI PO) भरती पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र

● महाराष्ट्र नगरपरिषद सरळसेवा भरती 2023 प्रवेशपत्र उपलब्ध

● महाज्योती (Mpsc/ Upsc) फेर परीक्षा प्रवेशपत्र 2023 उपलब्ध

● महाराष्ट्र शासन अर्थ व सांख्यिकी नियोजन विभाग भरती 2023 प्रवेशपत्र उपलब्ध

● IDBI बँक ज्युनियर असिस्टंट मॅनेजर (PGDBF) भरती परीक्षा प्रवेशपत्र

● (Air Force Agnipath) भारतीय हवाई दलात अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती (01/2024)

● (SSC JHT) SSC मार्फत ज्युनियर/सिनियर हिंदी ट्रान्सलेटर (Tier-I) परीक्षा 2023

● (AAI) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात 342 जागांसाठी भरती

● (NABARD) राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक-150 असिस्टंट मॅनेजर भरती परीक्षा प्रवेशपत्र

● (SSC) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्टेनोग्राफर (ग्रेड C & D) परीक्षा 2023

● (SSC JE) ज्युनियर इंजिनिअर परीक्षा 2023 (पेपर I) प्रवेशपत्र

● महाराष्ट्र जिल्हा परिषद [Zp] भरती 2023 प्रवेशपत्र

● (MFS) महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा प्रवेश प्रक्रिया 2023-24-शारीरिक चाचणी प्रवेशपत्र

● इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नाशिक-ज्युनियर टेक्निशियन भरती परीक्षा 

● (SSB) सशस्त्र सीमा बल भरती 2023 – PET/PST 

● (ITBP) 287 कॉन्स्टेबल / ट्रेड्समन भरती 

● (Krushi Vibhag) महाराष्ट्र कृषी विभागात 218 जागांसाठी भरती परीक्षा २०२३ प्रवेशपत्र

● (AHD) महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागात 446 जागांसाठी भरती परीक्षा प्रवेशपत्र

● (SSC MTS) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत MTS & हवालदार पदांची मेगा भरती 2023 प्रवेशपत्र

● EPFO मध्ये 2189 सोशल सिक्योरिटी असिस्टंट (SSA) भरती परीक्षा प्रवेशपत्र

● IBPS मार्फत ‘लिपिक’ भरती पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र (CRP Clerks-XIII)

● (SBI SCO) भारतीय स्टेट बँकेत 217 जागांसाठी भरती प्रवेशपत्र

● (BSF) सीमा सुरक्षा दल कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समन) [CT] भरती – लेखी परीक्षा प्रवेशपत्र

● (UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (CDS- II) 2023 प्रवेशपत्र 

● (UPSC-NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)-II परीक्षा 2023 प्रवेशपत्र