Translater

Naukri Kendra APP

डाउनलोड अँप (4 MB)

अँप माहिती/APP Details

APP Name: Naukri Kendra
APP Location: Google Drive
APP Security: 100% Google Security APP Size: 4 MB

अँप डाउनलोड पद्धत: Naukri Kendra APP लवकरच आपल्याला PlayStore वर उपलब्ध होईल. आता आपल्याला Google Drive वर नौकरी केंद्र द्वारे अँप अपलोड केले आहे. डाउनलोड करण्यासाठी खलील पध्दत फॉलो करा. 

Download Process 

APK डाउनलोड करण्याची पद्धतStep 2 - Now Click Download Button


Step 3 - Click Your Gmail


Step 4 - Open Drive/ Click Three dot


Step 5- Click Download Button


Step 6-  Open Download Folder/ Install APP
Thank You,

 Downloading Naukri Kendra APK 🇮🇳