Amravati Anganwadi Bharti 2021- अमरावती अंगणवाडी भरती 2021

Amravati Anganwadi Bharti 2021


Marathi


अमरावती अंगणवाडी भरती 2021 - Amravati Anganwadi Bharti 2021

अमरावती बालविकास प्रकल्पाअंतर्गत नवीन नागरी प्रकल्पासाठी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस इ. पदांसाठी पात्र उमेदवारांकडून 6 जुलै 2021 च्या आत ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करावा. जाहिरातीत दिलेल्या पत्यावर विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागपत्रांसह पाठवावा. >>>कृपया खाली दिलेली जाहिरात आवश्य वाचा.

[अमरावती अंगणवाडी भरती 2021/ अमरावती अंगणवाडी सेविका भरती 2021/ अंगणवाडी मदतनीस भरती 2021/अमरावती अंगणवाडी भरती 2021/अमरावती अंगणवाडी मदतनीस भरती 2021/ अंगणवाडी अमरावती भरती 2021/ अंगणवाडी भरती शेवट तारीख/अंगणवाडी भरती एकूण पदे/ अंगणवाडी भरती 2021/ महाराष्ट्र अंगणवाडी भरती 2021/महाराष्ट्र अंगणवाडी भरती 2021 ऑनलाइन अर्ज/ अंगणवाडी भरती 2021 महाराष्ट्र ऑनलाइन अर्ज तारीख]


अमरावती अंगणवाडी भरती 2021 सविस्तर 


विभागाचे नाव - बाल विकास प्रकल्प,अमरावती


पदाचे नाव/शैक्षणिक पात्रता/एकूण पदे

● अंगणवाडी सेविका -07

    10 वी उत्तीर्ण

● मदतनीस - 21

   7 वी उत्तीर्ण


एकूण पदे - 28


वयाची अट - 21 ते 30 वर्षाच्या आत


अर्ज पद्धत - ऑफलाईन


अर्ज करण्याची शेवट तारीख - 5/6 जुलै 2021


फी - नाही


नोकरी ठिकाण - अमरावती


जाहिरात - जा.क्र 1) येथे पहा 

               जा.क्र 2) येथे पहा 


अधिकृत वेबसाईटपहा 


अर्ज पाठवण्याचा पत्ता

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प अचलपूर, दर्या, वरुड, मोर्शी दत्त पॅलेस, कोल्हटकर बिल्डींग, गांधी चौक, अमरावती – 444601


महत्वाच्या भरती :
English 


Amravati Anganwadi Bharti 2021 - Amravati Anganwadi Recruitment 2021

Anganwadi workers, helpers etc. for new civic project under Amravati Child Development Project.  Eligible candidates for the post should apply offline by 6th July 2021.  The application in the prescribed format should be sent to the address given in the advertisement along with the required documents.  >>> Please read the ad below.

[Amravati Anganwadi Bharti 2021 / Amravati Anganwadi Sevika Bharti 2021 / Anganwadi Helper Bharti 2021 / Amravati Anganwadi Recruitment 2021 / Amravati Anganwadi Helper Recruitment 2021 / Anganwadi Amravati Recruitment 2021 / Anganwadi Bharti End Date / Anganwadi Bharti Total Posts / Anganwadi Bharti 2021/ Maharashtra Anganwadi Recruitment 2021 Online Application / Anganwadi Bharti 2021 Maharashtra Online Application Date]


Amravati Anganwadi Recruitment 2021 Detailed


 Name of the Department

Child Development Project, Amravati


Position Name / Educational Qualification / Total Posts -

 ●Anganwadi Sevika-07

   Passed 10th

● Helper - 21

   Passed 7th


 Total posts - 28


 Age condition - within 21 to 30 years


 Application Method - Offline


 Last date to apply - 5/6 July 2021


 Fee - No.


 Job Location - Amravati


 Advertisement -  No. 1) View Here

                                 No. 2) View Here


 Official Website - View


Address for sending application -

Child Development Project Officer, Urban Project Achalpur, Darya, Warud, Morshi Dutt Palace, Kolhatkar Building, Gandhi Chowk, Amravati - 444601