UPSC ESE Admit Card 2021-UPSC इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021

UPSC ESE Admit Card 2021


UPSC ESE Admit Card 2021

UPSC Engineering Service Exam 2021 Admission

Admission tickets for the Engineering Service Examination (ESE) 2020 pre-examination conducted by the Public Service Commission of India (UPSC) are available.  Use the link below to download the ticket.

UPSC इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 प्रवेशपत्र

भारतीय लोकसेवा आयोग (UPSC) मार्फत घेण्यात येणारी   अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (ESE) 2020 पूर्व परीक्षेचे प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकचा उपयोग करा.


UPSC इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र


UPSC Engineering Service Exam Date 2021 

18 जुलै 2021 (2 शिफ्ट)


UPSC ESE Admit Card 2021 Download 

पहा/View