MPSC Rajyaseva Exam 2021: महाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा 2022

(MPSC) महाराष्ट्र राज्यसेवा मार्फत पूर्व परीक्षा 2022/मुख्य परीक्षा 2022 ची जाहिरात प्रसिध्द!

MPSC Recruitment 2021: Maharashtra Public Service Commission has announced recruitment for 290+ posts 2021-22.  This recruitment is done through Maharashtra Public Service Commission Pre-Examination 2022 and Maharashtra Public Service Commission Main Examination 2022 through Deputy Collector, Deputy Superintendent of Police, Assistant State Tax Commissioner etc.  Applications for the posts should be submitted online within the closing date.  Exam dates have been announced through MPSC.  Pre-Exam- 02 January 2022 / Main Exam- 07, 08 & 09 May 2022 Exams will be held at 37 centers in Maharashtra. Applications should be submitted within the closing date. MPSC Bharti 2021/ MPSC Exam 2021/ MPSC Recruitment 2021-22/ MPSC Purva Pariksha 2022/ MPSC Rajyaseva 2022 Exam Date/ MPSC Recruitment 2021-22/ MPSC Prelims Exam 2022/ MPSC Mains Exam 2022/ MPSC Rajyaseva Exam 2022/ MPSC Prelims Exam Date 2022/ MPSC Mains Exam Date 2022

MPSC Rajyaseva Exam 2021

MPSC Recruitment 2021: Maharashtra Public Service Commission has announced recruitment for 290+ posts 2021-22.  This recruitment is done through Maharashtra Public Service Commission Pre-Examination 2022 and Maharashtra Public Service Commission Main Examination 2022 through Deputy Collector, Deputy Superintendent of Police, Assistant State Tax Commissioner etc.  Applications for the posts should be submitted online within the closing date.  Exam dates have been announced through MPSC.  Pre-Exam- 02 January 2022 / Main Exam- 07, 08 & 09 May 2022 Exams will be held at 37 centers in Maharashtra. Applications should be submitted within the closing date. MPSC Bharti 2021/ MPSC Exam 2021/ MPSC Recruitment 2021-22/ MPSC Purva Pariksha 2022/ MPSC Rajyaseva 2022 Exam Date/ MPSC Recruitment 2021-22/ MPSC Prelims Exam 2022/ MPSC Mains Exam 2022/ MPSC Rajyaseva Exam 2022/ MPSC Prelims Exam Date 2022/ MPSC Mains Exam Date 2022

MPSC Rajyaseva Exam 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 290+ पदांसाठी भरती 2021-22 जाहीर झाली आहे. ही भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पूर्व परीक्षा 2022महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 मार्फत उप उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उप अधिक्षक, सहायक राज्य कर आयुक्त इ. पदांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने शेवट तारखेच्या आत अर्ज करावा. MPSC मार्फत परीक्षांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. पूर्व परीक्षा- 02 जानेवारी 2022/ मुख्य परीक्षा- 07, 08 & 09 मे 2022 या तारखांना महाराष्ट्रातील 37 केंद्रावर परीक्षा होईल शेवट तारखेच्या आत अर्ज करावा. MPSC भरती 2022/ महाराष्ट्र राज्य सेवा परीक्षा 2022.


MPSC Rajyaseva Exam 2021 Details


विभागाचे नाव- महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोग


MPSC Rajyaseva Exam 2022 Educational Qualification


पदाचे नाव/ शैक्षणिक पात्रता/पदसंख्या-


1) उप जिल्हाधिकारी, गट-अ- 12 जागा

    कोणत्याही शाखेतील पदवी


2) पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त,

     गट-अ- 16 जागा

     कोणत्याही शाखेतील पदवी


3) सहायक राज्य कर आयुक्त, गट-अ- 16 जागा

    कोणत्याही शाखेतील पदवी


4) गट विकास अधिकारी व तस्यम पदे, 

    गट-अ- 15 जागा

    कोणत्याही शाखेतील पदवी


5) सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा,

     गट-अ- 15 जागा

    55% गुण घेऊन B.Com अथवा

   CA/ICWA किंवा MBA


6) उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट-अ- 04 जागा

    अभियांत्रिकी पदवी/ तंत्रज्ञान पदवी किंवा विज्ञान        शाखेतील पदवी


7) सहायक कामगार आयुक्त, 

    गट-अ- 22 जागा

    कोणत्याही शाखेतील पदवी


8) उपशिक्षणाधिकारी व तस्यम पदे, 

     महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब- 25 जागा

      कोणत्याही शाखेतील पदवी


9) कक्ष अधिकारी, गट-ब- 39 जागा

    कोणत्याही शाखेतील पदवी


10) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,

    गट-ब- 04 जागा

  भौतिकशास्त्र व गणित, विज्ञान/ अभियांत्रिकी पदवी


11) सहायक गटविकास अधिकारी, व तस्यम पदे,

       गट-ब- 17 जागा

      कोणत्याही शाखेतील पदवी


12) सहायक निबंधक सहकारी संस्था,

      गट-ब- 18 जागा

     कोणत्याही शाखेतील पदवी


13) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख,

       गट-ब- 15 जागा

      कोणत्याही शाखेतील पदवी


14) उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

      गट-ब- 01 जागा

     कोणत्याही शाखेतील पदवी


15) सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,

       गट-ब- 01 जागा

       कोणत्याही शाखेतील पदवी


16) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता

       मार्गदर्शन अधिकारी,  गट-ब-16 जागा

       कोणत्याही शाखेतील पदवी


17) सरकारी कामगार अधिकारी,  

      गट-ब-  54 जागा

      कोणत्याही शाखेतील पदवी


MPSC Rajyaseva Exam 2022 Total Vacancy


एकूण पदे- २९० जागा


MPSC Rajyaseva Exam 2022 Age Limit


वयाची अट- 19 ते 38 वर्षापर्यंत 

                (मागासवर्गीय- 5 वर्षे सूट)


अर्ज पद्धत- ऑनलाइन


MPSC Rajyaseva Exam 2022 Last Date


अर्ज करण्याची शेवट तारीख-

 25 ऑक्टोबर 2021


MPSC Rajyaseva Exam 2022 Mains/Prelims Exam Date


पूर्व परीक्षा 2022 तारीख- 02 जानेवारी 2022

मुख्य परीक्षा 2022 तारीख- 7/8/9 मे 2022


फी- अमागासवर्गीय- 544रु. (मागासवर्गीय- 344रु.)


नोकरी ठिकाण- महाराष्ट्र


MPSC Rajyaseva Exam 2022 Apply Online


टीप: कृपय खाली दिलेली जाहिरात काळजीपूर्वक वाचा