महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गट क भरती 2022: MPSC Group C Bharti 2022

MPSC 'गट क' मार्फत उद्योग निरीक्षक, लिपिक, कर सहाय्यक इ. पदांच्या 595+ पदांची भरती 2022

MPSC Group C Bharti 2022| MPSC Group C Exam 2022: MPSC Group C Recruitment 2022: Industry Inspector,Tax Assistant,Clerk-typist:महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गट क भरती 2022

MPSC Group C Bharti 2022| MPSC Group C Exam 2022: MPSC Group C Recruitment 2022: Industry Inspector,Tax Assistant,Clerk-typist.

MPSC Group C Bharti 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गट क पूर्व परीक्षा 2022: [MPSC] महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत उद्योग निरीक्षक गट-क, दुय्यम निरीक्षक गट-क, कर सहाय्यक गट-क, लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क, लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क इ. पदांच्या 595+ जागांसाठी महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 जाहीर झाली आहे. सदर पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवार हा शासन मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर असावा/ तसेच टायपिंग उत्तीर्ण असावा (PDF वाचा). सदर ग्रुप क पूर्व परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांनी 22 ऑगस्ट 2022 या शेवट तारखेच्या आत ऑनलाईन पद्धतीने www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरून अर्ज करावा. एमपीएससी गट क परीक्षा 2022/ महाराष्ट्र लोकसेवा गट क भरती 2022/ एमपीएससी गट-क पूर्व परीक्षा 2022.

MPSC Group C Exam 2022: [MPSC] Industry Inspector Group-C, Sub-Inspector Group-C, Tax Assistant Group-C, Clerk-Typist (Marathi) Group-C, Clerk-Typist (English) Group-C etc through Maharashtra Public Service Commission.  Maharashtra Group-C Services Joint Prelims Exam 2022 has been announced for 595+ posts.  To apply for the said posts candidates should be Graduate from Govt recognized University/ also should have passed Typing (Read PDF).  Eligible candidates for the said Group C preliminary examination should apply online through the website www.mpsc.gov.in within the last date of 22nd August 2022.

Your Searches

MPSC Group C 2022 notification/ Group C MPSC post/ MPSC Group C Syllabus 2022 PDF/ MPSC Bharti 2022/ MPSC Recruitment 2022/ MPSC Maharashtra Group-C Services Combined Preliminary Examination 2022 / MPSC Maharashtra Group-C Services Combined Preliminary Examination 2022/ MPSC SGroup-C Services Bharti 2022 / MPSC Group-C Services Recruitment 2022/ MPSC Group C Notification 2022/ MPSC Group C Advertisement 2022/MPSC Group C post qualification/ MPSC Group C information in Marathi/ MPSC Group C post salary/ MPSC Group C Exam Date 2022/ MPSC Group C Cut Off/ MPSC Group C Services.विभागाचे नाव: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

परीक्षेचे नाव:  महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022
एकूण पदे: 228 595+ जागा (367 नवीन जागा ऍड) 

पदाचे नाव

1) उद्योग निरीक्षक गट-क - 06 जागा

2) दुय्यम निरीक्षक, गट-क- 09 जागा

3) कर सहायक, गट-क- 114+367=481 जागा

5) लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क- 89 जागा

6) लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क- 10 जागा


MPSC Group C Exam 2022 Details

Department NameMPSC
Recruitment
Name
MPSC Group C Pre Exam 2022
Total Vacancy595+
Educational QualificationGraduate/Diploma/Typing
Age Limit18/19 to 38
Apply Last
Date
22 August 2022
FeeOpen: Rs.394
Other: Rs.294
Job LocationMaharashtra
Pre Exam
Date
05 November 2022


MPSC Group C Recruitment 2022 Educational Qualification

शैक्षणिक पात्रता:
1) उद्योग निरीक्षक-
    अभियांत्रिकी पदवी किंवा तंत्रज्ञानामधील
    किमान पदविका किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी
2) दुय्यम निरीक्षक- पदवीधर
3) कर सहायक-
    i) पदवीधर   ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
4) लिपिक-टंकलेखक (मराठी)-
    i) पदवीधर   ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
5) लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी)-
     i) पदवीधर   ii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.


MPSC Group C Bharti 2022 Physical Qualification

शारीरिक पात्रता: (दुय्यम निरीक्षक)
पुरुष:उंची: 165 से.मी/ छाती: 79 सेमी व फुगवून 5 सेमी

महिला: उंची: 157 से.मी./ वजन: 50 कि.ग्रॅ.


Maharashtra Public Service Commission Group C Recruitment 2022 Online Apply Last Date

अर्ज पद्धत: ऑनलाईन

अर्ज करण्याची शेवट तारीख: 22 ऑगस्ट 2022


MPSC Group C Pre-Exam Date 2022

पूर्व परीक्षा: 05 नोव्हेंबर 2022


Maharashtra Group C Recruitment 2022 Age Limit

फी: खुला प्रवर्ग: ₹394/-
       मागासवर्गीय & अनाथ: ₹294/-

       माजी सैनिक: ₹44/-

वयाची अट: 18/19 ते 38 वर्षे

नोकरी ठिकाण: महाराष्ट्र


MPSC Group C Exam 2022 Advertisement

जाहिरात/Advertisement

MPSC Group C Bharti 2022 Official Website

अधिकृत वेबसाईट/ Official Website

MPSC Group C Pre Recruitment 2022 Apply Online

ऑनलाइन अर्ज/ Online Application