आदिवासी विकास विभाग भरती 2023 : Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023

महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग मेगा सरळसेवा भरती 2023 जाहीर!

Tribal Development Department Recruitment 2023 | Mahatribal Bharti 2023 | Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023

महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग भरती 2023: महाराष्ट्र राज्य एकात्मिक आदिवासी विकास विभागात वरिष्ठ आदिवासी विकास निरीक्षक, संशोधन सहाय्यक, उप लेखापाल/मुख्य विकास निरीक्षक, आदिवासी लिपिक, वरिष्ठ लिपिक/सांख्यिकी सहाय्यक, अधीक्षक, वॉर्डन, ग्रंथपाल, सहाय्यक ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक, शिक्षक कनिष्ठ महाविद्यालय, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक आणि लघुलेखक इ. पदांच्या गट-ब गट-क संवर्गातील 602 जागांसाठी भरती 2023 जाहीर झाली आहे. पदानुसार शैक्षणिक पात्रता पुर्ण करणाऱ्या उमेदवारांनी शेवट तारीख 13 डिसेंबर 2023 च्या आत अधिकृत वेबसाईट tribal.maharashtra.gov.in ला भेट देऊन ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंकचा उपयोग करा.

Maharashtra Tribal Development Department Recruitment 2023: Maharashtra State Integrated Tribal Development Department Senior Tribal Development Inspector, Research Assistant, Deputy Accountant/Chief Development Inspector, Tribal Clerk, Senior Clerk/Statistical Assistant, Superintendent, Warden, Librarian, Assistant Librarian, Laboratory Assistant, Teacher  Junior College, Secondary Teachers, Primary Teachers and Stenographers etc.  Recruitment 2023 has been announced for 602 posts in Group-B Group-C cadre of posts.  Candidates who fulfill the educational qualification as per the post should apply online by visiting the official website tribal.maharashtra.gov.in before the last date 13 December 2023 For more information use the link given below.


Tribal Development Department Recruitment 2023 | Mahatribal Bharti 2023 | Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023/महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग भरती 2023

Adivasi Vikas Vibhag Recruitment 2023 Details

Department NameMahatribal
Recruitment NameAdivasi Vikas Vibhag
Bharti 2023
Total Vacancy602+
Educational QualificationRead Pdf
Age Limit18 to 38 years
Apply Last
Date
13 December 2023 2023
FeesGeneral- ₹1000
Others- ₹900
Job LocationMaharashtra
Apply ModeOnlineAdivasi Vikas Vibhag Recruitment 2023 Information in Marathi

एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग भरती 2023 मराठी माहिती

विभागाचे नाव: महाराष्ट्र एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग
भरती नाव: आदिवासी विकास विभाग भरती 2023
जा.क्र: आस्था-पद भरती 2022/प्र.क्र. 142/का.2 (1)/नाशिक

Mahatribal Recruitment 2023 Vacancy

महाट्रबल भरती 2023 जागा

एकूण जागा: 602
पदाचे नाव/ पदानुसार जागा:
1) वरिष्ठ आदिवासी विकास निरिक्षक- 14
2) संशोधन सहाय्यक- 17
3) उपलेखापाल/मुख्य लिपिक- 41
4) आदिवासी विकास निरीक्षक- 14
5) वरिष्ठ लिपिक/सांख्यिकी सहाय्यक- 187
6) लघुटंकलेखक- 05
7) अधीक्षक (पुरुष)- 26
8) अधीक्षक (स्त्री)- 48
9) गृहपाल (पुरुष)- 43
10) गृहपाल (स्त्री)- 25
11) ग्रंथपाल- 38
12) सहाय्यक ग्रंथपाल- 01
13) प्रयोगशाळा सहाय्यक- 29
14) उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक- 14
15) माध्यमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम)- 15
16) प्राथमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम)- 27
17) प्राथमिक शिक्षण सेवक (इंग्रजी माध्यम)- 48
18) उच्चश्रेणी लघुलेखक- 03
19) निम्नश्रेणी लघुलेखक- 13

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 Qualification

आदिवासी विकास विभाग भरती 2023 पात्रता

शैक्षणिक पात्रता:
1) वरिष्ठ आदिवासी विकास निरिक्षक: कला/विज्ञान/वाणिज्य/विधी पदवी किंवा शिक्षण किंवा शारीरिक शिक्षणशास्त्र पदवी
2) संशोधन सहाय्यक: पदवीधर
3) उपलेखापाल/मुख्य लिपिक: पदवीधर
4) आदिवासी विकास निरीक्षक: पदवीधर
5) वरिष्ठ लिपिक/सांख्यिकी सहाय्यक: पदवीधर
6) लघुटंकलेखक: i) 10वी उत्तीर्ण  ii) लघुलेखन 80 श.प्र.मि. आणि इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. व मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
7) अधीक्षक (पुरुष): समाजकार्य/समाज कल्याण प्रशासन किंवा आदिवासी कल्याण किंवा आदिवासी प्रशासन शाखेतील पदवी
8) अधीक्षक (स्त्री): समाजकार्य/समाज कल्याण प्रशासन किंवा आदिवासी कल्याण किंवा आदिवासी प्रशासन शाखेतील पदवी
9) गृहपाल (पुरुष): समाजकार्य/समाज कल्याण प्रशासन किंवा आदिवासी कल्याण किंवा आदिवासी कल्याण प्रशासन शाखेतील पदव्युत्तर पदवी
10) गृहपाल (स्त्री): समाजकार्य/समाज कल्याण प्रशासन किंवा आदिवासी कल्याण किंवा आदिवासी कल्याण प्रशासन शाखेतील पदव्युत्तर पदवी
11) ग्रंथपाल: i) 10वी उत्तीर्ण ii) ग्रंथालय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
12) सहाय्यक ग्रंथपाल: i) 10वी उत्तीर्ण ii) ग्रंथालय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
13) प्रयोगशाळा सहाय्यक: 10वी उत्तीर्ण
14) उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक: i) द्वितीय श्रेणी पदव्युत्तर पदवी ii) B.Ed
15) माध्यमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम): i) पदवीधर ii) B.Ed
16) प्राथमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम): i) 10वी/12वी उत्तीर्ण ii) D.Ed  iii) TET/CTET
17) प्राथमिक शिक्षण सेवक (इंग्रजी माध्यम): i) इ.1 ते 12 वी शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून होणे आवश्यक  ii) TET/CTET
18) उच्चश्रेणी लघुलेखक: i) 10वी उत्तीर्ण  ii) इंग्रजी व मराठी लघुलेखन 120 श.प्र.मि.  iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. व मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. iv) MS-CIT
19) निम्नश्रेणी लघुलेखक: i) 10वी उत्तीर्ण  ii) इंग्रजी व मराठी लघुलेखन 120 श.प्र.मि.  iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. व मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. iv) MS-CIT

Adivasi Vikas Mahamandal Bharti 2023 Age Limit

आदिवासी विभाग आयुक्तालय भरती 2023 वय अट

वय अट: 18 ते 38 वर्षांपर्यंत

Maharashtra Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 Exam Fees

महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग भरती 2023 शुल्क

परीक्षा शुल्क: खुला प्रवर्ग- ₹1000 (उर्वरित- ₹900)

Mahatribal Bharti 2023 Last Date

आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र शासन भरती 2023 शेवट तारीख

शेवट तारीख: 13 डिसेंबर 2023
नोकरी ठिकाण: महाराष्ट्र

Tribal Development Department

Notification 2023 PDF

 Mahatribal Official Website

Adivasi Vikas Vibhag Job 2023 Apply Online