महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) 2024 | MAH CET 2024

महाराष्ट्र राज्य विविध अभ्यासक्रम सीईटी 2024 जाहीर!

Maharashtra State Common Entrance Test 2024 | MAH CET 2024: @cetcell.mahacet.org

महाराष्ट्र स्टेट कॉमन इन्ट्रान्स एक्साम 2024 (एमएचटी सीईटी): महाराष्ट्र राज्य सरकार च्या मुंबई सेल मार्फत MHT-CET, LLB 5Y, B.Design, B.HMCT, M.Arch, B.A.-B.Sc-B.Ed, M.HMCT, MCA, MBA, LLB 3Y, B.Ed, B.PEd, M.  PEd, B.Ed-M.Ed, M.Ed. इ. विविध विषयाच्या कोर्ससाठी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (MAH CET) 2024 जाहीर झाली आहे. कोर्सनुसार शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांनी शेवट तारखेच्या आत अधिकृत वेबसाईट cetcell.mahacet.org ला भेट देऊन ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावा. अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंकचा उपयोग करा.Maharashtra State Common Entrance Test 2024

महाराष्ट्र सीईटी प्रवेश परीक्षा 2024 माहिती

MAH CET 2024 Details


महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) 2024 | MAH CET 2024:MHT-CET, LLB 5Y, B.Design, B.HMCT, M.Arch, B.A.-B.Sc-B.Ed, M.HMCT, MCA, MBA, LLB 3Y, B.Ed, B.PEd, M.  PEd, B.Ed-M.Ed, M.Ed.MHT-CET CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव:(B.E/B.Tech/B.Pharmacy/Pharm.D)

परीक्षा तारीख: 16 ते 30 एप्रिल 2024

शेवट तारीख: 01 मार्च 2024

पात्रता: 12वी (विज्ञान) उत्तीर्ण/पात्र किंवा समतुल्य

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800


LLB 5 Years CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: MAH-LL.B-5Yrs.- CET 2024

परीक्षा तारीख: 03 मे 2024 

शेवट तारीख: 18 फेब्रुवारी 2024

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800 


B.Design CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: B.Design

परीक्षा तारीख: 06 एप्रिल 2024

शेवट तारीख: 06 फेब्रुवारी 2024

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800


B.HMCT CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: B.HMCT

परीक्षा तारीख: 13 एप्रिल 2024

शेवट तारीख: 06 फेब्रुवारी 2024

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800 


M.Arch CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: M.Arch

परीक्षा तारीख: 11 मार्च 2024

शेवट तारीख: 06 फेब्रुवारी 2024

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800 


B.A.-B.Sc-B.Ed CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: B.A.-B.Sc-B.Ed

परीक्षा तारीख: 02 एप्रिल 2024

शेवट तारीख: 12 फेब्रुवारी 2024

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800 


M.HMCT CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: M.HMCT

परीक्षा तारीख: 11 मार्च 2024

शेवट तारीख: 06 फेब्रुवारी 2024

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा 

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800 


MCA CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: MCA

परीक्षा तारीख: 14 मार्च 2024

शेवट तारीख: 06 फेब्रुवारी 2024 

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा 

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800 


MBA CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: MBA

परीक्षा तारीख: 09 ते 10 मार्च 2024 

शेवट तारीख: 06 फेब्रुवारी 2024 

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा 

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800 


LLB 3Y CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: LLB 3Y

परीक्षा तारीख: 12 ते 13 मार्च 2024 

शेवट तारीख: 06 फेब्रुवारी 2024 

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा 

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800 


B.Ed CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: B.Ed

परीक्षा तारीख: 04 ते 06 मार्च 2024 

शेवट तारीख: 06 फेब्रुवारी 2024 

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा 

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800 


B.PEd CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: B.PEd

परीक्षा तारीख: 07 मार्च 2024

शेवट तारीख: 06 फेब्रुवारी 2024 

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा 

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800 


M.PEd CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: M.PEd

परीक्षा तारीख: 03 मार्च 2024

शेवट तारीख: 06 फेब्रुवारी 2024 

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा 

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800 


B.Ed-M.Ed CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: B.Ed-M.Ed

परीक्षा तारीख: 02 मार्च 2024 

शेवट तारीख: 06 फेब्रुवारी 2024 

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा 

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800 


M.Ed CET 2024 Information Brochure

कोर्स नाव: M.Ed

परीक्षा तारीख: 02 मार्च 2024 

शेवट तारीख: 06 फेब्रुवारी 2024 

पात्रता: PDF जाहिरात वाचा 

परीक्षा शुल्क: जनरल- ₹1000, उर्वरित- ₹800